Skip to content
Home » สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ | สกุลเงิน ไทย

สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ | สกุลเงิน ไทย

สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สำหรับสกุลเงินที่ใช้กันในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันเหมือนอย่างประชาคมยุโรป เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะและวิกฤติเศรษฐกิจ แบบที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีต้นตอสำคัญมาจากการใช้สกุลเงินร่วมกัน (สกุลเงินยูโร) นั่นเอง
 ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ใช้สกุลเงินดังนี้

1. บรูไน ดารุสซาลาม
          ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์บรูไน = 22.59 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ดอลลาร์บรูไน, 5 ดอลลาร์บรูไน, 10 ดอลลาร์บรูไน, 20 ดอลลาร์บรูไน, 25 ดอลลาร์บรูไน, 50 ดอลลาร์บรูไน, 100 ดอลลาร์บรูไน, 500 ดอลลาร์บรูไน, 1,000 ดอลลาร์บรูไน และ 10,000 ดอลลาร์บรูไน

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
          ใช้สกุลเงิน เรียล
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 เรียล = 7.54 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 50 เรียล, 100 เรียล, 500 เรียล, 1,000 เรียล, 2,000 เรียล, 5,000 เรียล, 10,000 เรียล, 20,000 เรียล, 50,000 เรียล และ 100,000 เรียล

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
          ใช้สกุลเงิน รูเปียห์
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปียห์ = 2.18 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1,000 รูเปียห์, 2,000 รูเปียห์, 5,000 รูเปียห์, 10,000 รูเปียห์, 20,000 รูเปียห์, 50,000 รูเปียห์ และ 100,000 รูเปียห์

4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          ใช้สกุลเงิน กีบ
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 กีบ = 3.52 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ

5. มาเลเซีย

          ใช้สกุลเงิน ริงกิต
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.43 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ริงกิต, 5 ริงกิต, 10 ริงกิต, 20 ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต

6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
          ใช้สกุลเงิน จ๊าด
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 จ๊าด = 20.32 บาทไทย
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 จ๊าด, 5 จ๊าด, 10 จ๊าด, 20 จ๊าด, 50 จ๊าด, 100 จ๊าด, 200 จ๊าด, 500 จ๊าด, 1,000 จ๊าด, 5,000 จ๊าด และ 10,000 จ๊าด

See also  เทียบเงินญี่ปุ่นเป็นเงินไทยกี่บาทกินข้าวที่ญี่ปุ่นได้ | 7000 เยน

7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
          ใช้สกุลเงิน เปโซ
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ = 0.60 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ, 200 เปโซ, 500 เปโซ และ 1,000 เปโซ

8. สาธารณรัฐสิงคโปร์
          ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 22.59 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 2 ดอลลาร์สิงคโปร์, 5 ดอลลาร์สิงคโปร์, 10 ดอลลาร์สิงคโปร์, 50 ดอลลาร์สิงคโปร์, 100 ดอลลาร์สิงคโปร์, 500 ดอลลาร์สิงคโปร์, 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

9. ราชอาณาจักรไทย
          ใช้สกุลเงิน บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท

10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
           ใช้สกุลเงิน ด่ง
           อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 ด่ง = 1.33 บาทไทย
           ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 100 ด่ง, 200 ด่ง, 500 ด่ง, 1,000 ด่ง, 2,000 ด่ง, 5,000 ด่ง, 10,000 ด่ง, 20,000 ด่ง, 50,000 ด่ง, 100,000 ด่ง, 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง


11. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต

           ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ
           อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 30.62 บาทไทย
           ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ดอลลาร์สหรัฐ, 2 ดอลลาร์สหรัฐ, 5 ดอลลาร์สหรัฐ, 10 ดอลลาร์สหรัฐ, 20 ดอลลาร์สหรัฐ, 50 ดอลลาร์สหรัฐ และ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ

เปรียบเทียบค่าเงินบาทไทยกับเงินกีบลาว2019,ตามคำขอfcฝั่งไทย¶ເງິນກີບລາວກັບເງິນບາດໄທ


ค่าเงินบาทกับเงินกีบ

เปรียบเทียบค่าเงินบาทไทยกับเงินกีบลาว2019,ตามคำขอfcฝั่งไทย¶ເງິນກີບລາວກັບເງິນບາດໄທ

Sawitta chanle ❤️ ค่าเงิน มาเลเชีย 🇲🇾 ต่างจากเงินไทย เท่าไหร่.???


ค่าเรทเงิน 🇲🇾 มาเลเชีย ต่างจากเงินไทยกี่บาท ??? เงิน มาเลยเชีย🇲🇾 มีกี่แบบ
ใบ 1 บาท
ใบ 5 บาท
ใบ 10 บาท
ใบ 20 บาท
ใบ 50 บาท
ใบ 100 บาท
เรทเงินขึ้นงทุกวันคะ 🇲🇾❤️🇲🇾
Sawitta chanle ❤️ ช่องนี้มีแต่เรื่องดีๆ

See also  การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ by Easy tax startup | การ บันทึก บัญชี เงินเดือน

Sawitta chanle ❤️ ค่าเงิน มาเลเชีย 🇲🇾 ต่างจากเงินไทย เท่าไหร่.???

สกุลเงินดิจิทัลสำหรับประชาชน (Retail CBDC) ที่ออกโดย ธปท. ผลต่อภาคการเงินไทย และความเห็นจากสาธารณชน


Media Briefing : สกุลเงินดิจิทัลสำหรับประชาชน (Retail CBDC) ที่ออกโดย ธปท. ผลต่อภาคการเงินไทย และความเห็นจากสาธารณชน
โดย นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 19 สิงหาคม 2564
นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยผู้ว่าการ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยการศึกษาถึงผลกระทบ Retail CBDC ต่อภาคการเงินไทย และผลสำรวจความเห็นจากสาธารณชน ต่อแนวทางการพัฒนา Retail CBDC ผ่านรายงาน \”The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand\” ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อนำมาพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนา Retail CBDC และทดสอบใช้งานจริง (Pilot Test)
00:00 เริ่ม media briefing
01:17 ความเดิมของแนวทางพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลสำหรับประชาชน (Retail CBDC)
03:00 พัฒนาการของการชำระเงิน
06:20 ผลการศึกษา Retail CBDC ต่อภาคการเงินไทย
08:45 สรุปผลสำรวจความเห็นจากสาธารณชน
40:17 แนวทางการพัฒนา CBDC ระดับ Pilot
46:16 Q\u0026A
ติดตามความคืบหน้าของ Retail CBDC เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ ➡️ https://bit.ly/3mgDmp0
และอ่านผลการศึกษาฉบับเต็ม คลิกที่ ➡️ https://bit.ly/2W73Kq4
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อทีมงานสกุลเงินดิจิทัลของแบงก์ชาติได้นะครับ
☎️ 0 2356 7235
📧 [email protected]
แบงก์ชาติ RetailCBDC

สกุลเงินดิจิทัลสำหรับประชาชน (Retail CBDC) ที่ออกโดย ธปท. ผลต่อภาคการเงินไทย และความเห็นจากสาธารณชน

1ล้านบาทไทยเท่ากับเงินลาวจักกีบ และ วิธีคิดไล่อัตราการแลกเปลี่ยน, How to calculate foreign exchange


อัตตราแลกเปลี่ยน เงินบาท สกุลเงินไทย อัดตราการแลกเปลี่ยน เงินตรา การแลกเปลี่ยนเงินลาว เงินกิบลาว อัดตราการแลกเปลี่ยนเงินกิบลาวการแลกเปลี่ยนเงินบาทอยู่ลาว อัดตราการแลกเปลี่ยนเงินกิบเป็นเงินบาทไทย
ອັດຕາການແລກປ່ຽນເງີນກີບລາວ ເງີນກີບລາວ ອັດຕຮາການແລກປ່ຽນເງີນບາດຢູ່ລາວ
currency exchange exchange money Thai money baht Lao money kip cxchange money in laos bills cash currency flows coinage coin
Welcome to Sao Xiengkhouang Channel..!! Nice to meet you guys, we are To Ohn \u0026 To Nok, the owners of this channel.We are live in Thongmeexai Village, Paek District, Xiengkhouang Province, Northern area of Laos PDR.
Thanks for watching our videos
Have a nice day
Don’t forget to Subscribe,Like and Share so you won’t miss any uploads
สวัสดีสบายดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาบอกการคิดไล่อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยเป็นเงินกีบลาวว่าทำยังไงตัวอย่าง 1 ล้านบาท, 100 บาท, 1000 บาท, 1 แสน บาท, 1 แสนกีบ, 2 แสนกีบ, 1 ล้านกีบ, 100 กีบ, 5000 กีบ, 500 กีบ 1001000000 กีบ ว่าบวกลบคูณหารยังไงแล้วเท่าไหร่? โดยทั่วไปเราจะอิงตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราในแต่ละวันว่าเขาคิดราคาวั้นนี้เท่าไหร่ถ้ารู้อัตราการแลกเปลี่ยนแล้วเราก็เพียงแค่เอาจำนวนเงินที่เราต้องการแลกมาคูณกับจำนวนราคาแลกเปลี่ยนตามแต่ละวันแค่นั้นก็จะรู้ราคาคำนวณแล้วค่ะ
I would take a minute today to explain regarding the currency foreign exchange in Laos PDR
In this video you will know the process of currency exchange, how currency exchange work, how to calculate currency, to compare exchange rates for Thai and Lao money
This video is for informational purpose only and is not to be constructed as an offer to buy or sell any currency or other financial instruments and in this video is of a general style only. You should do your research when deciding which provider to us to exchange currency.
100 USD, 200 GBP, 300 EUR, 400 GPY, 1 million kip, 5 million kip, 10 million kip, 1 million baht, 5 million baht 10 million baht or 1 thousand dollars, 2 million dollars, 5 thousand USA

See also  #เหรียญ2ยูโร#สหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง27ประเทศ#ทวีปยุโรป4,233,255#ยูโรเป็นสกุลเงินใช้ใน 38 ประเทศ | อัตราแลกเงินยูโร

I hope you will enjoy this video, don’t forget to Like and Share the video and also please Subscribe to our Channel.
If you thought this is useful video and would like to support the channel please contact by below details.
Contact Us:
Facebook: To Nok sky \u0026 To Ohn Sky
Page: https://www.facebook.com/SaoXiengkhouangChannel111329116930300/
TikTok: @tonoksky9
Thank You
Thank You

1ล้านบาทไทยเท่ากับเงินลาวจักกีบ และ วิธีคิดไล่อัตราการแลกเปลี่ยน, How to calculate foreign exchange

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่BUSINESS & INVESTMENT tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *