Skip to content
Home » สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ | รูเปียห์

สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ | รูเปียห์

สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สำหรับสกุลเงินที่ใช้กันในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันเหมือนอย่างประชาคมยุโรป เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะและวิกฤติเศรษฐกิจ แบบที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีต้นตอสำคัญมาจากการใช้สกุลเงินร่วมกัน (สกุลเงินยูโร) นั่นเอง
 ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ใช้สกุลเงินดังนี้

1. บรูไน ดารุสซาลาม
          ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์บรูไน = 22.59 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ดอลลาร์บรูไน, 5 ดอลลาร์บรูไน, 10 ดอลลาร์บรูไน, 20 ดอลลาร์บรูไน, 25 ดอลลาร์บรูไน, 50 ดอลลาร์บรูไน, 100 ดอลลาร์บรูไน, 500 ดอลลาร์บรูไน, 1,000 ดอลลาร์บรูไน และ 10,000 ดอลลาร์บรูไน

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
          ใช้สกุลเงิน เรียล
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 เรียล = 7.54 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 50 เรียล, 100 เรียล, 500 เรียล, 1,000 เรียล, 2,000 เรียล, 5,000 เรียล, 10,000 เรียล, 20,000 เรียล, 50,000 เรียล และ 100,000 เรียล

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
          ใช้สกุลเงิน รูเปียห์
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปียห์ = 2.18 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1,000 รูเปียห์, 2,000 รูเปียห์, 5,000 รูเปียห์, 10,000 รูเปียห์, 20,000 รูเปียห์, 50,000 รูเปียห์ และ 100,000 รูเปียห์

4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          ใช้สกุลเงิน กีบ
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 กีบ = 3.52 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ

5. มาเลเซีย

          ใช้สกุลเงิน ริงกิต
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.43 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ริงกิต, 5 ริงกิต, 10 ริงกิต, 20 ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต

6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
          ใช้สกุลเงิน จ๊าด
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 จ๊าด = 20.32 บาทไทย
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 จ๊าด, 5 จ๊าด, 10 จ๊าด, 20 จ๊าด, 50 จ๊าด, 100 จ๊าด, 200 จ๊าด, 500 จ๊าด, 1,000 จ๊าด, 5,000 จ๊าด และ 10,000 จ๊าด

7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
          ใช้สกุลเงิน เปโซ
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ = 0.60 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ, 200 เปโซ, 500 เปโซ และ 1,000 เปโซ

8. สาธารณรัฐสิงคโปร์
          ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 22.59 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 2 ดอลลาร์สิงคโปร์, 5 ดอลลาร์สิงคโปร์, 10 ดอลลาร์สิงคโปร์, 50 ดอลลาร์สิงคโปร์, 100 ดอลลาร์สิงคโปร์, 500 ดอลลาร์สิงคโปร์, 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

9. ราชอาณาจักรไทย
          ใช้สกุลเงิน บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท

10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
           ใช้สกุลเงิน ด่ง
           อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 ด่ง = 1.33 บาทไทย
           ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 100 ด่ง, 200 ด่ง, 500 ด่ง, 1,000 ด่ง, 2,000 ด่ง, 5,000 ด่ง, 10,000 ด่ง, 20,000 ด่ง, 50,000 ด่ง, 100,000 ด่ง, 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง


11. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต

           ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ
           อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 30.62 บาทไทย
           ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ดอลลาร์สหรัฐ, 2 ดอลลาร์สหรัฐ, 5 ดอลลาร์สหรัฐ, 10 ดอลลาร์สหรัฐ, 20 ดอลลาร์สหรัฐ, 50 ดอลลาร์สหรัฐ และ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ

INDONESIA 1,000 RUPIAH(รูเปีย) *อินโดนีเซีย


INDONESIA 1,000 RUPIAH(รูเปีย) *อินโดนีเซีย

ธนบัตร 1,000 อินโดนีเซีย รูเปียะ มีค่าเท่า 2.18 บาท ฟังไม่ผิด อ่านว่า สองบาทสิบแปดสตางค์


ธนบัตรอินโดนีเซีย 1000 รูเปียะ

ธนบัตร 1,000 อินโดนีเซีย รูเปียะ มีค่าเท่า 2.18 บาท ฟังไม่ผิด อ่านว่า สองบาทสิบแปดสตางค์

กิ๊กดู๋ เงาเสียง : อ๊อฟ ปองศักดิ์ – รวม [19 ธ.ค. 60] Full HD


เปิดรายการ
ประชันเงาเสียง อ๊อฟ ปองศํกดิ์
โชว์เพลง เพลง ปลายทางที่ว่างเปล่า
คำร้อง ทำนอง โดย อัจฉริยา ตุลย์ไพบูลย์
พบผู้เข้าแข่งขันเงาเสียง 4 คน คือ
1. (เพียว) นายสุริยะวงษ์ มาซา
2. (เดย์) นายอาชาคริสน์ ขาววงศ์
3. (ไทด์) นายศิริเทพ ยะโส
4. (เอกกี้) นายเอกราช เฮงขวัญ
ช่วงที่ 2
การเเข่งขันคู่ที่ 1
เพลง เเทงข้างหลัง…ทะลุถึงหัวใจ คำร้อง โดย สีฟ้า / ทำนอง ปรัย วิจิตรเวชการ
A (เพียว) นายสุริยะวงษ์ มาซา
B (เดย์) นายอาชาคริสน์ ขาววงศ์
การเเข่งขันคู่ที่ 2
เพลง ผู้ชายคนนี้กำลังหมดเเรง คำร้อง โดย สีฟ้า / ทำนอง ปรัย วิจิตรเวชการ
A. (ไทด์) นายศิริเทพ ยะโส
B. (เดย์) นายอาชาคริสน์ ขาววงศ์
ช่วงที่ 3
การเเข่งขันชิงชนะเลิศ
เพลง เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย คำร้อง ทำนอง หมู Muzu
A. (เอกกี้) นายเอกราช เฮงขวัญ
B. (เดย์) นายอาชาคริสน์ ขาววงศ์
โชว์พิเศษต้นฉบับเเละเงาเสียง
เพลง เเทงข้างหลัง…ทะลุถึงหัวใจ คำร้อง โดย สีฟ้า / ทำนอง ปรัย วิจิตรเวชการ

ติดตามความเคลื่อนไหว แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ
Youtube : http://www.youtube.com/JSLGlobalMedia (Official channel)
Entertainment Web : http://www.jslglobalmedia.com
Official Web : http://www.jslcorporate.com
Facebook : https://www.facebook.com/JSLGlobalMedia
Twitter : https://www.twitter.com/jslglobalmedia
Line : @JSLGlobalMedia
Copyright©2017 JSL Global Media Company Limited
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
154 ลาดพร้าว ซอย 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel: 66 2731 0630
FAX: 66 2377 0691, 66 2375 9033
EMail: [email protected] / [email protected]

กิ๊กดู๋ เงาเสียง : อ๊อฟ ปองศักดิ์ - รวม [19 ธ.ค. 60] Full HD

ชมเหรียญ 100 Rp – รูเปียห์ อินโดนีเซีย 1995 หายาก


ขอกำลังใจ ฝากกดไลน์ กดแชร์ กดติดตามกันไว้ ลงคลิปเรื่อยๆ
รวมเหรียญ เหรียญหายาก มีราคา รวมๆ ของสะสม ไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียว
ท่านไหนมี ควรเก็บไว้ คนไหนไม่มี เจอเก็บไว้ขายได้ มีราคาทุกเหรียญ

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิป
ขอให้ รวย รวย กันทุกคน

ชมเหรียญ  100 Rp - รูเปียห์ อินโดนีเซีย  1995  หายาก

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆBUSINESS & INVESTMENT tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *