Skip to content
Home » ຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະແຂວງຂອງປະເທດລາວ ǀ ประชากรในแต่ละจังหวัดของลาว ǀ Laos Population | การเขียนโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์

ຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະແຂວງຂອງປະເທດລາວ ǀ ประชากรในแต่ละจังหวัดของลาว ǀ Laos Population | การเขียนโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม ຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະແຂວງຂອງປະເທດລາວ ǀ ประชากรในแต่ละจังหวัดของลาว ǀ Laos Population หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

Table of Contents

ຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະແຂວງຂອງປະເທດລາວ ǀ ประชากรในแต่ละจังหวัดของลาว ǀ Laos Population | จำนวนประชากรลาว.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”true”]ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/button]

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ จำนวนประชากรลาว.

ຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະແຂວງຂອງປະເທດລາວ ǀ ประชากรในแต่ละจังหวัดของลาว ǀ Laos Population

ຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະແຂວງຂອງປະເທດລາວ ǀ ประชากรในแต่ละจังหวัดของลาว ǀ Laos Population

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ง่ายที่สุด ที่นี่: ดูบทความที่นี่.

See also  แสดงแผนที่ตั้งของร้านหนังสือ Android Studio | คู่มือการเขียนโปรแกรม ที่เว็บไซต์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ จำนวนประชากรลาว.

นาฬิกาประชากรลาว (สด) 7,363,505 ประชากรปัจจุบัน 3,675,705 ประชากรชายปัจจุบัน (49.9%) 3,687,801 ประชากรหญิงปัจจุบัน (50.1%) 34,352 ปีเกิดจนถึงปัจจุบัน 453 เกิดวันนี้ 8,847 เสียชีวิตจากปีจนถึงปัจจุบัน 117 เสียชีวิตวันนี้ -4,550 ปีการย้ายถิ่นสุทธิจนถึงปัจจุบัน -60 การย้ายถิ่นสุทธิวันนี้ 20,955 การเติบโตของประชากรปีจนถึงปัจจุบัน 276 การเติบโตของประชากรในวันนี้.

See also  Tự học HTML và code ra cái web đơn giản trong 15 phút | คู่มือการเขียนโปรแกรม ที่เว็บไซต์

เรา หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະແຂວງຂອງປະເທດລາວ ǀ ประชากรในแต่ละจังหวัดของลาว ǀ Laos Population.

จำนวนประชากรลาว

ประชากรลาว,Laos Population,จังหวัดของลาว,ການລວບລວມປະຊາກອນລາວ

#ຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕລະແຂວງຂອງປະເທດລາວ #ประชากรในแตละจงหวดของลาว #Laos #Population

ຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະແຂວງຂອງປະເທດລາວ ǀ ประชากรในแต่ละจังหวัดของลาว ǀ Laos Population

33 thoughts on “ຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະແຂວງຂອງປະເທດລາວ ǀ ประชากรในแต่ละจังหวัดของลาว ǀ Laos Population | การเขียนโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์”

 1. ຮອດປີ2030ອັນດັບ
  1ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
  2ສະຫວັນະເຂດ
  3ຈຳປາສັກ
  4ວຽງຈັນ
  5ຫລວງພະບາງ
  6ສາລະວັນ
  7ຄຳມວນ
  8ໄຊຍະບຸລີ
  9ອຸດົມໄຊ
  10ບໍລິຄຳໄຊ
  11ຫົວພັນ
  12ຊຽງຂວາງ
  13ບໍແກ້ວ
  14ຫລວງນ້ຳທ່າ
  15ຜົງສາລີ
  16ອຫດຕະປື
  17ເຊກອງ
  18ໄຊສົມບູນ
  ເພາະຮອດ2030ລາວຈະມີປະຊາກອນ10.500.000ກວາຄົນເຜ່າ
  ລາວ6.500.000ກວາຄົນຄິດເປັນ66%ຂອງປະຊາກອນທັງມົດທົວປະເທດ
  ເຜ່າກືມມຸ3.200.000ກວາຄົນຄິດເປັນ26%ຂອງປະຊາກອນລາວທັງມົດທົວປະເທດເຜ່າມົ້ງ800.000ຄົນຄິດເປັນ8%ຂອງປິຊາກອນລາວທັງມົດທົວປະເທດປະຊາກອນເຜ່າມົ້ງສວນລາຍແມ່ນຢູ່1ໄຊສົມບູນ2ຊຽງຂວາງ3ຫົວພັນ4ວຽງຈັນ5ຫລວງພະບາງ6ໄຊຍະບຸລີ7ອຸດົມໄຊ8ບໍແກ້ວ9ຫລວງນ້ຳທ່າ10ຜົງສາລີ11ບໍລິຄຳໄຊ12ນະຄອນຫລວງ13ຄຳມວນເຜ່າກຳມຸສວນລາຍແມນຢູ່1ອຸດົມໄຊ2ຫລວງພະບາງ3ວຽງຈັນ4ສາລະວັນ5ເຊກອງ6ຫລວງນ້ຳທ່າ7ບໍແກ້ວ8ຊຽງຂວາງ9ຫົວພັນ10ຜົງສາລີ11ບໍລິຄຳໄຊ12ນະຄອນຫລວງ13ຄຳມວນ14ສະຫວັນນະເຂດ15ອັດຕະປື16ໄຊຍະບຸລີ17ໄຊສົມບູນ18ຈຳປາສັກເຜ່າລາວສວນລາຍແມນ1ນະຄອນຫລວງ2ຈຳປາສັກ3ສະຫວັນະເຂດ4ຄຳມວນ5ໄຊຍະບຸລີ6ຜົງສາລີ7ບໍລິຄຳໄຊ8ອັດຕະປື9ສາລະວັນ10ເຊກອງ11ຊຽງຂວາງ12ຫົວພັນ13ບໍແກ້ວ14ຫລວງພະບາງ15ໄຊສົມບູນ16ຫລວງນ້ຳທ່າ17ວຽງຈັນ18ອຸດົມໄຊ

 2. ຂອບໃຈນຳເຈົ້າຂອງຄະລິບນີ້ທີ່ໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຊາກອນລາວໃນແຕ່ລະແຂວງ. ແຕ່ຢາກໃຫ້ຂຽນຄຳວ່າ Clip ໃນພາສາລາວ ຄວນຈະເປັນຄໍາວ່າ ຄະລິບ ບໍ່ແມ່ນ “ຄຣິບ”. ໃນການຢືມເອົາພາສາອື່ນມາໃຊ້ໃນພາສາລາວແລະຂຽນທັບສັບ ບໍ່ຮູ້ວ່າເຈົ້າເອົາໂຕ ຣ ນັ້ນມາຈາກໃສ ທັງໆທີ່ວ່າ ໃນຄຳວ່າ Clip ນັ້ນບໍ່ມີໂຕ R ເລີຍ. R = ຣ, L = ລ.

 3. ອັນດັບ1 ສະຫວັນນະເຂດ
  ອັນດັບ2 ນະຄອນຫຼວງ
  ອັນດັບ3 ຈຳປາສັກ
  ອັນດັບ4 ຫລວງພະບາງ
  ອັນດັບ5 ວຽງຈັນ
  ອັນດັບ6 ສາລະວັນ

 4. ສະບາຍດີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນ້ອຍແຕ່ຕິດອັນດັບສອງຖືວ່າແອອັດຫຼາຍ ເຕິມພະລັງໃຈເດີ

 5. ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ດີຫລາຍ, ແຕ່ຢາກໃຫ້ກວດຄືນເບິ່ງ ຕົວເລກລວມທີ່ທ່ານສະເໜີໄປແຕ່ທໍາອິດ ກັບຕົວເລກທີ່ເອົາຈໍານວນຂອງແຕ່ລະແຂວງມາບວກລວມເຂົ້າກັນມັນບໍ່ເທົ່າກັນ ຂ້າພະເຈົ້າບວກເບິ່ງ ຖ້າເອົາແຕ່ລະແຂວງທີ່ທ່ານສະເໜີມາບວກລວມເຂົ້າກັນມັນອອກເປັນ 7.012.998 ຄົນ ແຕ່ຕົວເລກລວມທີ່ທ່ານສະເໜີໄວ້ແຕ່ທໍາອິດແມ່ນ 7.362.758 ຄົນ ຊ່ວຍກວດກາປັບປຸງໃຫ້ແຕ່ ໂຕໃດຖືກຕ້ອງແລ້ວສະເໜີໃຫ້ຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງເດີ ຄອບໃຈເປັນຢ່າວສຸງ

 6. ຢາກໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຈົນກໍຄື ການພັດທະນາຊົນນະບົດໂດຍສາ້ງທາງຕະເວັນອອກທາງແປະກັບຫວຽດນາມ ແຕ່ຝົ້ງສາລີ,ຫຼວງພະບາງ,ຊຽງຂວາງ,ຊຳເໜືອ…ລົງໄ່ສ່ພາກກາງ ຕໍ່ໃສ່ ເສ້ນທາງລຽບສາຍພູຫຼວງໄປຮອດອັດຕະປື ເພື່ອຄູ່ຂະໜານກັບຫົນທາງເລກ13 = ຄວາມຈະເລີນຈຶ່ງຈະເທົ່າທຽມກັນ…ຄວາມສຳຄັນຊັບພະຍາກອນບໍ່ແຮ່: ຄຳ,ເຫຼັກ,ເງິນ,ແກ້ວປະເສີດ …ແມ່ນມີຫຼວງຫຼາຍຢູ່ທາງເບື້ອງສາຍ“ພູຫຼວງ“…Tour de France = Tour du Laos.

 7. ຮອດຢູ່ບໍ່ປະຊາກອນລາວ 7 ລ້ານ 3 ແສນ ? ຖ້ານັບ ເຈັກຈີນ ແກວວຽດ ອາດເປັນໄປໄດ້ !

 8. โดย..สะบายดีคุณวันดอน มาในบทอาจารย์นักวิชาการขนานแท้แน่นอน เป็นคลิปที่ให้ความรู้ล้วนๆ 😊👍🙏🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *