Skip to content
Home » สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ | ค่าเงินอินโดนีเซีย

สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ | ค่าเงินอินโดนีเซีย

สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สำหรับสกุลเงินที่ใช้กันในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันเหมือนอย่างประชาคมยุโรป เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะและวิกฤติเศรษฐกิจ แบบที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีต้นตอสำคัญมาจากการใช้สกุลเงินร่วมกัน (สกุลเงินยูโร) นั่นเอง
 ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ใช้สกุลเงินดังนี้

1. บรูไน ดารุสซาลาม
          ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์บรูไน = 22.59 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ดอลลาร์บรูไน, 5 ดอลลาร์บรูไน, 10 ดอลลาร์บรูไน, 20 ดอลลาร์บรูไน, 25 ดอลลาร์บรูไน, 50 ดอลลาร์บรูไน, 100 ดอลลาร์บรูไน, 500 ดอลลาร์บรูไน, 1,000 ดอลลาร์บรูไน และ 10,000 ดอลลาร์บรูไน

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
          ใช้สกุลเงิน เรียล
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 เรียล = 7.54 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 50 เรียล, 100 เรียล, 500 เรียล, 1,000 เรียล, 2,000 เรียล, 5,000 เรียล, 10,000 เรียล, 20,000 เรียล, 50,000 เรียล และ 100,000 เรียล

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
          ใช้สกุลเงิน รูเปียห์
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปียห์ = 2.18 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1,000 รูเปียห์, 2,000 รูเปียห์, 5,000 รูเปียห์, 10,000 รูเปียห์, 20,000 รูเปียห์, 50,000 รูเปียห์ และ 100,000 รูเปียห์

4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          ใช้สกุลเงิน กีบ
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 กีบ = 3.52 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ

5. มาเลเซีย

          ใช้สกุลเงิน ริงกิต
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.43 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ริงกิต, 5 ริงกิต, 10 ริงกิต, 20 ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต

6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
          ใช้สกุลเงิน จ๊าด
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 จ๊าด = 20.32 บาทไทย
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 จ๊าด, 5 จ๊าด, 10 จ๊าด, 20 จ๊าด, 50 จ๊าด, 100 จ๊าด, 200 จ๊าด, 500 จ๊าด, 1,000 จ๊าด, 5,000 จ๊าด และ 10,000 จ๊าด

7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
          ใช้สกุลเงิน เปโซ
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ = 0.60 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ, 200 เปโซ, 500 เปโซ และ 1,000 เปโซ

8. สาธารณรัฐสิงคโปร์
          ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 22.59 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 2 ดอลลาร์สิงคโปร์, 5 ดอลลาร์สิงคโปร์, 10 ดอลลาร์สิงคโปร์, 50 ดอลลาร์สิงคโปร์, 100 ดอลลาร์สิงคโปร์, 500 ดอลลาร์สิงคโปร์, 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

9. ราชอาณาจักรไทย
          ใช้สกุลเงิน บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท

10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
           ใช้สกุลเงิน ด่ง
           อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 ด่ง = 1.33 บาทไทย
           ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 100 ด่ง, 200 ด่ง, 500 ด่ง, 1,000 ด่ง, 2,000 ด่ง, 5,000 ด่ง, 10,000 ด่ง, 20,000 ด่ง, 50,000 ด่ง, 100,000 ด่ง, 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง


11. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต

           ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ
           อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 30.62 บาทไทย
           ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ดอลลาร์สหรัฐ, 2 ดอลลาร์สหรัฐ, 5 ดอลลาร์สหรัฐ, 10 ดอลลาร์สหรัฐ, 20 ดอลลาร์สหรัฐ, 50 ดอลลาร์สหรัฐ และ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ

ธนบัตร 1,000 อินโดนีเซีย รูเปียะ มีค่าเท่า 2.18 บาท ฟังไม่ผิด อ่านว่า สองบาทสิบแปดสตางค์


ธนบัตรอินโดนีเซีย 1000 รูเปียะ

ธนบัตร 1,000 อินโดนีเซีย รูเปียะ มีค่าเท่า 2.18 บาท ฟังไม่ผิด อ่านว่า สองบาทสิบแปดสตางค์

เขาอาจตาย..ถ้าไม่โชคดีกับสิ่งเหล่านี้ ตอนที่ 46


Facebook ➪ Sutthichai Somsuan
Facebook เพจ ➪ กูล่ะปวดจิต
Instagram ➪ _joe0
Subscribe ➪ https://goo.gl/CWRnWQ
✩◕‿◕ ขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปผมนะครับ ◕‿◕✩
◣◥ ◣◥ ◣◥ ◣◥ ◣◥ ◣◥ ◣◥ ◣◥ ◣◥ ◣◥ ◣◥◣◥

เขาอาจตาย..ถ้าไม่โชคดีกับสิ่งเหล่านี้ ตอนที่ 46

เพลงค่าเงินอาเซียน


โดย ครูยศ ท่าข้าม (ปกรณ์ณัชญ์ เกษีสังข์) โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน
ค่าเงินอาเซียน เปรียบดังเทียนส่องไป
ค่าเงินบาทคือของไทย สิงคโปร์บรูไนใช้เงินดอลลาร์
ฟิลิปปินส์เปโซ อินโดนีเซียรูเปียห์ ริงกิตเงินมาเลเซีย ไม่ต้องไสเกียส์จำกันง่ายๆ
เวียตนามเงินด่อง เงินกีบก็ต้องคนลาวใช้ จดจำไว้ให้ขึ้นใจ กำพูชาเรียลไง พม่าเงินจ๊าด
ขอวอนน้องพี่ ชาวอาเซียนจงผงาดใช้เงินทองของชาติ ด้วยใจฉลาดให้พอเพียง

เพลงค่าเงินอาเซียน

อินโดนีเซียใช้นโยบายวีซ่าใหม่ช่วยค่าเงินรูเปียห์ – Springnews


อินโดนีเซียประกาศรายชื่อประเทศที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำวีซ่าเพิ่มอีก 10 ประเทศ เพื่อหวังจะช่วยลดภาวะขาดดุลจากค่าเงินรูเปียห์ที่อ่อนตัวลง จะเป็นอย่างไร ไปติดตามจากรายงาน
ติดต่อโฆษณา โทร.026206738
ติดตามรายงานพิเศษตอนอื่นๆได้ที่ http://www.springnews.co.th/scoop
ติดตาม สปริงนิวส์ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://www.springnews.co.th
รับชม สปริงนิวส์ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://www.springnews.co.th/live
กด \”Like\” เกาะติดทุกข่าวสารได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/SpringNewsTV
ตามติดทุกเหตุการณ์นาทีต่อนาทีผ่านทวีตเตอร์ https://twitter.com/springnews_tv

อินโดนีเซียใช้นโยบายวีซ่าใหม่ช่วยค่าเงินรูเปียห์ - Springnews

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่BUSINESS & INVESTMENT tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *